Dr Piotr Wygocki - Doktor informatyki, jego głównym obszarem zainteresowań jest budowanie rozwiązań uczenia maszynowego się w obszarach ważnych społecznie, głównie w medycynie. Współzałożyciel MIM Solutions.

Usamah Afifi - Wykładowca MBA Artificial Intelligence and Digital Transformation w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Trener biznesu i coach MLC. Posiada wieloletnie doświadczenie międzynarodowe w obszarach transformacji biznesowej i zmian, łączącej biznes z technologią.

Maciej Sawicki - Prowadził szkolenia z AI m.in. dla największych firm telekomunikacyjnych na świecie. Założyciel platformy Instreamly. Z powodzeniem wdraża AI w codziennej pracy. Entuzjasta mediów, Sztucznej Inteligencji (AI) oraz gier.

Moderator dr n med. Mariusz Borkowski - Lider obszaru digitalowego w ochronie zdrowia na poziomie polskim (współtwórca pierwszej certyfikowanej Przychodni Telemedycznej) i Europejskim (prelegent w Parlamencie Europejskim, pierwszy polski wykładowca na Kongresie EyeforPharma w Berlinie 2006 r).

Praktyk medycyny dr n med. Janusz Krupa - Specjalista medycyny rodzinnej, pracownik naukowo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, pracował jako asystent w Klinice Pediatrii i Endokrynologii AM

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Otwórz życie na AI z TZF Polfa

start konferencji online:

26. Września 2023 r. o godz. 18:00

do konferencji pozostało:

Dni godzin minut sekund