Zastosowanie antybiotyków w infekcja dróg oddechowych u dzieci. 31.01.2023.

Treść dostępna tylko dla zweryfikowanych lekarzy.

W trakcie konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z racjonalną antybiotykoterapią w zakażeniach bakteryjnych. Dyskutowano nad tym czy etiologia zakażeń zmieniła się w dobie powszechnych szczepień u dzieci a także o tym jak ważne jest leczenie zgodnie z wytycznymi. Osobna część dotyczyła tego dlaczego wytyczne do prowadzenia terapii odgrywają tak istotną rolę.

Eksperci podkreślali również, że rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków na powszechnienie występujące zakażenia nie zmieniają się. Podczas leczenia zakażeń o etiologii pneumokokowej najważniejszym i najskuteczniejszym antybiotykiem pozostaje amoksycylina. Na H. influenzae najskuteczniejszym antybiotykiem pozostają te z grupy amoksycyliny z kwasem. Dzięki szczepieniom nie ma już tych najbardziej inwazyjnych szczepów, które były bardzo groźne ale inne szczepy tych powszechnych bakterii nadal są przyczyną infekcji bakteryjnych tylko na te szczepy te antybiotyki wystarczą.

Eksperci dyskutowali również o tym jakie antybiotyki powinny być stosowane w przypadku konieczności leczenia skorygowanego oraz w przypadku leczenia zakażeń atypowych.

Ekspert: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht; specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM.

Autor ponad 197 publikacji. Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Popularyzator nauki i wiedzy: redaktor naukowy podręcznika: Gastroenterologia Dziecięca – Przewodnik lekarza praktyka – Czelej 2014 oraz tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika: S. Illing, S. Spranger, „Pediatria – Poradnik kliniczny”. Urban&Partner, Wrocław 2001; 16 lat współpracy z miesięcznikiem „Dziecko” – konsultacje, własna dwustronicowa rubryka odpowiedzi na pytania rodziców; autor rozdziału: „Pierwsza pomoc”, w wydawnictwie pt. Rower, Pascal, 2004; autor książek: Albrecht P, Niecikowska O. „Rodzice pytają, pediatra odpowiada”. Prószyński i S-ka, 2000, Warszawa; Szajewska H, Albrecht P. „Jak żywić niemowlęta i małe dzieci”. PZWL – ostatnie wydanie 2009. Współautor Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków: rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu Oddechowego. Narodowy Instytut Leków, 2016 r. Warszawa Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, redaktor prowadzący „Forum Pediatrii Praktycznej”. Członek Zarządu Głównego PTP, konsultant wojewódzki – gastroenterologia dziecięca.

dr n. med. Mariusz Borkowski. Lekarz, absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, który dyplom uzyskał w Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Ukończył liczne staże i kursy z dziedziny medycyny estetycznej i regeneracyjnej, m. in. w American Academy od Aestetic Medicine. Międzynarodowy trener lekarzy z procedury laserowego liftingu twarzy i ciała – endolift. Specjalista liczenia otyłości (obesitolog). Wpisany na listę certyfikowanych lekarzy Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Zarejestrowany lekarz brytyjski w General Medical Council. Stopień naukowy doktora obronił w grudniu 2020 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a tematem jego pracy było „badanie skuteczności telemedycznego wspomagania terapii podtrzymującej pacjentów ze schizofrenią w stanie remisji”. Absolwent programu Leadership na Harvard Business School

informacje

Rok wydania

2023

Długość

1:24:54

Producent

Tzf Health

Kategorie

Konferencje

Opcja dostępności

CCNapisy (polski)

Źródła i informacje prawne